Välj service

Steg 1

Avgjutning/konsultation

 
0

Konsultation/konsultation med avgjutning. Det här är bokning av ett första besök hos Fotanatomi. Under detta besök görs en konsultation och vid behov avgjutning av dina fötter.
Tack!

Leverans av hålfotsinlägg

 
0

Detta är en bokning för DIG som behöver BOKA OM din tid för leverans av första paret hålfotsinlägg.

OBS!!!

Viktigt att denna bokning görs med TVÅ dagars varsel för oss.
Vi måste ha möjlighet att tillverka produkten.
Tack!

Kontroll/justering av inlägg

 
0

Det här är bokning för justering/kontroll av inlägg som är levererade av Fotanatomi.

Beställning av extra inlägg

 
0

Beställning av ytterligare inlägg på befintliga avgjutningar gjorda av Fotanatomi
Beskriv vilken sort/typ av inlägg i fältet anteckning: Till exempel samma som tidigare, korta/långa inlägg, till löpning osv.

OBS!!!
Viktigt att denna bokning görs med TVÅ dagars varsel för oss.
Vi måste ha möjlighet att tillverka produkten.
Tack!

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: